Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

  • ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ

    Pineapple καλσίτης

    Κίτρινος Καλσίτης Λίθος φυλαχτό, καθαρίζει και προστατεύει το χώρο από ψυχικές επιθέσεις, διώχνει την κατάθλιψη, φέρνει χαρά και δίνει δύναμη για εστίαση στο στόχο, απομακρύνοντας τις αρνητικές σκέψεις που προκαλούν αναβλητικότητα. Για αυτό είναι και πέτρα που φέρνει πρόοδο, κέρδη και επαγγελματική άνοδο.